Навчання експертів проведенню технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування нафтогазовидобувної промисловості та геологорозвідки

Опис курсу навчання:
Программа курсу: