Навчання експертів проведенню технічного огляду та/або експертного обстеження основних виробництв для харчової, деревообробної, легкої і текстильної промисловості, агропромисловості, целюлозно-паперового виробництва, переробки пластмас, полімерних матері

Опис курсу навчання:
Программа курсу: