Навчання експертів проведенню технічного огляду та/або експертного обстеження електроустановок та електрообладнання

Опис курсу навчання:
Программа курсу: