Навчання експертів проведенню експертного обстеження (аудиту) систем управління охороною праці, здійснення експертної оцінки стану охорони праці та безпеки промислового виробництва

Опис курсу навчання:
Программа курсу: