Навчання експертів проведенню технічного огляду та/або експертного обстеження технологічних транспортних засобів

Опис курсу навчання:
Технологічний транспорт - транспортні засоби переривчастої та безперервної дії, які є елементом технологічної системи і використовуються для переміщення сировини (матеріалу), що обробляється, або продуктів його переробки (напівфабрикатів, готової продукції) і відходів виробництва.
Программа курсу: